PR, Event

Anafilaksja

Zakres zadań:
idea i realizacja akcji, media relations, strategia komunikacji
Klient:
POLPHARMA / 2014-2016

Brief

Kwestie dotyczące anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego wśród społeczeństwa były prawie nieznane. Jedynie 30% respondentów biorących udział w badaniu kojarzyło te zagadnienia. Kluczowa stała się potrzeba uzupełniania wiedzy na temat rozpoznawania pierwszych objawów reakcji anafilaktycznej oraz prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Z estymacji ekspertów wynikało, że alergia w Polsce dotyczy ok. 40% społeczeństwa i będzie dynamicznie się zwiększała w najbliższych latach.

Problem anafilaksji może dotyczyć coraz większej ilości osób. Główny cel działań położony był zatem na edukację i podnoszenie świadomości społecznej w tym obszarze. Możliwe to było m.in. poprzez budowanie koalicji ekspertów wokół kampanii oraz stworzenie profilowanej komunikacji i wytycznych merytorycznych uwzględniających kluczowe grupy docelowe.

Efekty

Kilka tysięcy przeszkolonych osób (w tym przedstawiciele środowiska medycznego, kierowcy transportu miejskiego, ratownicy WOPR, dziennikarze, pszczelarze, służby mundurowe) z zakresu anafilaksji i pierwszej pomocy we wstrząsie anafilaktycznym (w ramach spotkań branżowych, dedykowanych warsztatów, imprez masowych i lokalnych wydarzeń w całej Polsce).

Obecność z cyklem konsultacji dla pacjentów w ramach „Tygodnia Edukacji na temat Anafilaksji” (zasięg 80 miast).


Kluczowym elementem było przygotowanie raportu systemowego z Krajowym Konsultantem ds. Alergologii, pierwszych w Polsce wytycznych merytorycznych dla lekarzy i prostych algorytmów postępowania w anafilaksji.

Z edukacyjnym przekazem dotarliśmy do prawie sześciu milionów Polaków za pomocą:

  • materiałów prasowych,
  • artykułów merytorycznych,
  • materiałów video,
  • platform informacyjnych umieszczonych w środkach transportu publicznego,
  • za pośrednictwem bezpłatnej infolinii.

Dzięki szerokim działaniom public relations wygenerowanych zostało kilka tysięcy publikacji. Program został doceniony przez niezależnych ekspertów, czego potwierdzeniem są nagrody: Złoty Spinacz 2015 w kat. Zdrowie i Medycyna, Golden Stevie Awards, wyróżnienie w konkursie Kampania Społeczna Roku 2014.