PR, Digital

In Their Shoes - eksperyment społeczny

Zakres zadań:
kampania PR, strategia komunikacji, digital, media relations, kampania społeczna
Klient:
Takeda / 2018

Brief

Stworzenie i realizacja akcji społecznej, mającej na celu budowanie świadomości na temat życia osób cierpiących na zapalne choroby jelit.

Strategia

#InTheirShoes to pierwsza tego rodzaju akcja w Polsce. Nadrzędnym celem eksperymentu #InTheirShoes było budowanie świadomości na temat problemów życia codziennego, z jakimi pacjenci chorujący na zapalne  choroby jelit muszą sobie radzić każdego dnia. Ważnym komponentem działań było budowanie empatii, zrozumienia i tolerancji dla osób zmagających się z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Obok działań edukacyjnych, kluczowe było również nagłośnienie sytuacji chorych z NChZJ w Polsce oraz ich dostępu do terapii poprawiających jakość życia.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały osoby zdrowe (dziennikarze, celebryci, urzędnicy, osoby związane z systemem ochrony zdrowia), których doświadczenia z eksperymentu pomogły uzmysłowić ogółowi społeczeństwa, na czym polega specyfika tych chorób. Głównym narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie symulacji była aplikacja mobilna, stworzona we współpracy z organizacjami pacjentów. 

Efekty

Nagłośnienie wyników symulacji #InTheirShoes zostało zrealizowane w formie materiałów prasowych, programu TV, relacji foto i video przez czołowe media opiniotwórcze. Wsparcie komunikacyjne projektu zapewnili kluczowi eksperci oraz organizacje pacjentów. Popularyzacja tematu miała również miejsce w social mediach.